Băng Dính Giấy Chặn Màu Nước, Băng Keo Chặn Sơn, Dán Giấy Vẽ

6.000